Gode Råd - Karaoke

Gode Råd - Karaoke


KARAOKE CD'ER
Mappe med karaoke-CD'er. Der er en oversigtsmappe vedlagt. Husk at holde orden i CD'erne, for din egen og andres skyld.  

 

KARAOKE AFSPILLEREN
Karaokeafspilleren virker som en almindelig CD-afspiller med mulighed for valg af et enkelt nummer eller en hel CD.  

 

LYDSTYRKEN - MUSIK
Først indstilles lydstyrken på forstærkeren.

LYDSTYRKE - SANG
Dernæst mikrofonens lydstyrke på CD-afspiller.
MIKROFON
Mikrofonen skal være tændt og holdes tæt på munden, når der synges. Derved undgås "mikrofonhyl".  

TV MONITOR
TV-monitor tændes på "tænd-sluk" og kanal med blå skærm vælges på "C/P"-tasterne. NB: Husk at karaokeafspiller også skal være tændt.   


 

AFHENTNING
Overhold venligst det aftalte afhentningstidspunkt af hensyn til andre kunder. TAK. 


 

UHELD

Ved uheld eller fejl ringes der straks til "Døgnvagten" - uanset tidspunkt.