Gode Råd - Karaoke Mega

Gode Råd - Karaoke Mega


KARAOKE ELLER DANS
Ønsker du at synge karaoke vælges Karaoke-CD. Ønsker du at danse vælges Musik-CD. Brug piletasterne på tastaturet.

 

VALG AF MUSIK
Indtast CD’ens nummer, samt nummer på selve sangen

 

HUKOMMELSE
Jukeboksen har en hukommelse, som kan rumme seks ønskede numre.
Når der tastes “R” ses et tal i displayfra 0 - 6. Dette tal viser hvor mange sange, der er plads til at ønske.

LYDSTYRKE
Lydstyrken for både sang og musik indstilles på mixer.
MIKROFON - KAREOKE
Mikrofonen, der kun skal benyttes ved karaoke, tændes automatisk når musikken starter. Mikrofonen holdes tæt på munden, når der synges. Derved undgås “mikrofonhyl”.

TV MONITOR
TV-monitor tændes på "tænd-sluk" og kanal med blå skærm vælges på "C/P"-tasterne. NB: Husk at karaokeafspiller også skal være tændt.  


 

AFHENTNING
Overhold venligst det aftalte afhentningstidspunkt af hensyn til andre kunder. TAK. 


 

UHELD

Ved uheld eller fejl ringes der straks til "Døgnvagten" - uanset tidspunkt.