Gode Råd - Jukeboks

Gode Råd - Jukeboks


GENNEMGANG AF CD'ER
Brug piletasterne på tastaturet til
at bladre. 

 

MUSIKOVERSIGT
Ekstra musikoversigt hænger på siden af boksen. 

VALG AF MUSIK
Indtast CD'ens nummer, samt nummer på selve sangen.
Tast f.eks. "0214" for at spille CD nr. 2 og sang nummer 14.
Ved fejltastning, tast "R" (Reset).  

HUKOMMELSE
Jukeboksen har en hukommelse,
som kan rumme seks ønskede numre.
Når du taster "R" ses et tal i display mellem 0 og 6.
Dette tal viser, hvor mange sange, der er plads til at ønske.  
LYSDTYRKE
Lydstyrken kan reguleres ved hjælp
af volumeknappen bag på boksen.
Brug volumeknappen ved f.eks. taler eller sange.

AFHENTNING
Overhold venligst det aftalte afhentningstidspunkt af hensyn til andre kunder. TAK. 


 

UHELD

Ved uheld eller fejl ringes der straks til "Døgnvagten" - uanset tidspunkt.